• โปรแกรมบัญชี
  ที่มากกว่าโปแกรมบัญชี
  ถูกหลักบัญชี | ปลอดภัย | ทำงานได้ทุกที่
  Register Now!
  Image 1
  Image 1
  Image 1

เราคือโปรแกรมบัญชีออนไลน์

ที่ใช้งานให้ง่ายและสะดวกเหมาะแก่การทำธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รองรับการใช้งานที่หลากหลาย

ที่มากกว่าโปรแกรมบัญชี

เป้าหมายสูงสุดของการทำงาน เราถือคติที่ว่า "ลูกค้าต้องทำงานน้อยลงหรือเท่าเดิม แต่ได้ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น" เราจึงมีฟังก์ชั่นพิเศษในการทำงานทำให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนที่ซับซ้อน อีกทั้งเรายังสามารถพัฒนาระบบให้กับลูกค้าเพื่อมาเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์

ถูกหลักบัญชี

เราพัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ตามหลักการทางบัญชี

ปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าเป็นอันดับแรก

ทำงานได้ทุกที่

สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา แค่มีเพียงอินเตอร์เน็ท

Slow Life with iACCSYS - Online Accounting Software -

ฟังก์ชั่นหลักการใช้งาน

ค่าเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานในส่วนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า และอื่นๆ

ลูกหนี้

ในฝั่งลูกหนี้คุณสามารถทำงานได้ตั้งแต่ ใบเสนอราคา รับเงินมัดจำ รายการขาย รับชำระหนี้

เจ้าหนี้

ในฝั่งเจ้าหนี้คุณสามารถทำงานได้ตั้งแต่ ใบสั่งซื้อ จ่ายเงินมัดจำ รายการซื้อ จ่ายชำระหนี้

คลังสินค้า

คุณสามารถเช็คจำนวนสินค้าคงเหลือพร้อมมูลค่าคลังสินค้าเพื่อดูต้นทุนในการขายสินค้าได้

รายงาน

โปรแกรมมีรายงานให้ดูทั้งฝั่งลูกหนี้และเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็น ลูกหนี้คงค้าง รายงานการขาย อายุลูกหนี้ และอื่นๆอีกมากมาย

หน้าหลัก

ในหน้าหลักการใช้งานคุณสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น ลูกหนี้ครบกำหนดชำระเงิน ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเงิน